Bezbednost hrane

HACCP

Program sigurnosti hrane (HACCP)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je program sigurnosti hrane, razvijen pre 40 godina za potrebe prehrane astronauta, a isključivo sa svrhom sprečavanja opasnosti razvoja bolesti u njihovim namirnicima. Program je zasnovan na naučnom sistemu kontrole hrane od sirovog materijala do gotovih prehrambenih proizvoda. Ovaj program uključuje tradicionalni nadzor tačaka provere proizvodnih uslova i proveru uzoraka finalnog proizvoda kako bi se osigurala sigurnost hrane. Takav pristup više je težio korektivnom, a ne preventivnom delovanju, što ga čini manje efikasnim u osiguranju same sigurnosti hrane.

HACCP je sistem koji više teži preventivnom delovanju, a zasnovan je na sedam principa:

 • Izvođenje analize opasnosti,
 • Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka,
 • Uspostavljanje kritičnih granica,
 • Uspostavljanje nadzornih postupaka,
 • Uspostavljanje korektivnih mera,
 • Uspostavljanje postupaka verifikacije,
 • Uspostavljanje dokumenata i zapisa,
 • Primena HACCP-a vezana je uz različite aktivnosti u postupku proizvodnje hrane, te obuhvata sve organizacije u lancu proizvodnje hrane kao i distribuciju krajnjem korisniku.

Benefiti:

 • Kupci, radnici, akcionari i  konkurenti razvijaju održivo poštovanje prema organizaciji koja uspe da demonstrira svoju posvećenost bezbednosti hrane.
 • Operativni troškovi se smanjuju kao rezultat smanjenja potrebe za ponovnim izvođenjem jednom odrađenog posla; povećava se efikasnost.
 • Sistem je kompatibilan sa implementacijom sistema upravljanja kvalitetom.
 • Prijavnica TMS CEE

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop