Rudnička 14, 11 118
11000 Beograd, Srbija

Email: office@tms.rs
Call us on: +381 11 244 11 11

Bezbednost hrane

HACCP

Program sigurnosti hrane (HACCP)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je program sigurnosti hrane, razvijen pre 40 godina za potrebe prehrane astronauta, a isključivo sa svrhom sprečavanja opasnosti razvoja bolesti u njihovim namirnicima. Program je zasnovan na naučnom sistemu kontrole hrane od sirovog materijala do gotovih prehrambenih proizvoda. Ovaj program uključuje tradicionalni nadzor tačaka provere proizvodnih uslova i proveru uzoraka finalnog proizvoda kako bi se osigurala sigurnost hrane. Takav pristup više je težio korektivnom, a ne preventivnom delovanju, što ga čini manje efikasnim u osiguranju same sigurnosti hrane.

HACCP je sistem koji više teži preventivnom delovanju, a zasnovan je na sedam principa:

 • Izvođenje analize opasnosti,
 • Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka,
 • Uspostavljanje kritičnih granica,
 • Uspostavljanje nadzornih postupaka,
 • Uspostavljanje korektivnih mera,
 • Uspostavljanje postupaka verifikacije,
 • Uspostavljanje dokumenata i zapisa,
 • Primena HACCP-a vezana je uz različite aktivnosti u postupku proizvodnje hrane, te obuhvata sve organizacije u lancu proizvodnje hrane kao i distribuciju krajnjem korisniku.

Benefiti:

 • Kupci, radnici, akcionari i  konkurenti razvijaju održivo poštovanje prema organizaciji koja uspe da demonstrira svoju posvećenost bezbednosti hrane.
 • Operativni troškovi se smanjuju kao rezultat smanjenja potrebe za ponovnim izvođenjem jednom odrađenog posla; povećava se efikasnost.
 • Sistem je kompatibilan sa implementacijom sistema upravljanja kvalitetom.
 • Prijavnica TMS CEE

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop