Najnovije vesti

Naši principi

Negujemo profesionalni pristup u svakom koraku našeg rada, obezbeđujući stručnost, tačnost i efikasnost u procesu sertifikacije.

Iskrenost i dobronamernost

Poštujemo profesionalnu etiku u svim našim kontaktima sa klijentima, kolegama i ostalim zainteresovanim stranama.

Pobednički duh

Uživamo da pobeđujemo, i kao kompanija, i kao profesionalci.

Pozitivan pristup

Kreativno razmišljanje i traženje novih perspektiva uz fokus na efikasne strategije – širimo optimizam.

Vrhunska usluga

Kao kompanija u oblasti usluga kojima proveravamo druge, jednostavno nemamo prostora za greške.

Timski rad

Timski rad u kompaniji koja se bavi sertifikacijom je ključan za postizanje uspeha i pružanje visokokvalitetnih usluga.

Usluge TMS

TMS je akreditovano, imenovano i međunarodno priznato telo za ocenu usaglašenosti.

Sistem menadžmenta

Sertifikacija standarda i normi kvaliteta može vam pomoći da poboljšate svoj poslovni učinak na svim nivoima.

Industrija i energetika

U vremenu Industrije 4.0 i tranzicije ka čistoj energiji, tu smo da vam pomognemo da ispunite sve zahteve tržišta.

Sertifikacija proizvoda

Sertifikacijske oznake i sertifikati predstavljaju odobrenje treće strane, od globalno priznate organizacije.

Sertifikacija osoba

Sertifikujte svoja znanja i veštine uz međunarodno priznate sertifikate

Bezbednost hrane

Zdravstvena ispravnost hrane postala je globalno važno pitanje. Razumljivo je da danas poslovanje sa hranom zahteva sertifikate kako bi sve zainteresovane strane bile uverene u njenu sigurnost.

Dokumenta

U ovoj sekciji možete pronaći dokumenta koje se odnose na prigovore i žalbe, nepristrasnost ili opšta pravila sertifikacije sistema menadžmenta.

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop