Kontrola i ostale usluge

Kontrolisanje u oblasti industrije

Kontrolisanje u oblasti industrije

Kontrolisanje usaglašenosti koje TMS CEE obavlja odvija se u skladu sa:

  • tehničkim propisima, važećim nacionalnim i međunarodnim standardima,
  • specifičnim uputstvima korisnika usluge,
  • sopstvenim specifikacijama, procedurama i instrukcijama.

TMS CEE obavlja kontrolisanje metalnih konstrukcija i drugih proizvoda od čelika, obojenih metala, kao i cevnih armatura, i kontrolisanje tehnologije zavarivanja.

Akreditovani smo za obavljanje navedenih poslova kontrolisanja od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012. Podaci o akreditaciji TMS CEE: http://www.registar.ats.rs.

Postanite partner TMS CEE!

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop