Mobilnost i železnica

Železnica

Železnica

Pružamo usluge proizvođačima i operaterima u železničkoj industriji.

Usluge su u sledećim oblastima železnice:

  • signalni uređaji,
  • železnička infrastruktura,
  • sertifikacija šinskih vozila,
  • tehničke dokumentacije,
  • uverenja, sertifikati, potvrde.

Posebno je danas značajna naša usluga u vezi sertifikacije železničke strukture i šinskih vozila, pomoću koje su ponovo naši vagoni danas na evropskim prugama.

Kontrolisanje drvenih železničkih pragova

Železnički pragovi su važan deo železničke infrastrukture. Ispunjenost zahteva standarda predstavlja vitalan uslov za bezbedno i ekonomično odvijanje železničkog saobraćaja. Ocenjivanje usaglašenosti železničkih pragova sa zahtevima standarda je posao koji obavljaju nezavisna, objektivna i profesionalna tela za ocenjivanje usaglašenosti.

TMS CEE doo poseduje akreditaciju ATS kao telo za ocenjivanje usaglašenosti tipa А, akreditacioni broj 06-047, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 za kontrolisanje železničkih pragova.

Naši eksperti imaju veliko i respektabilno iskustvo u poslovima kontrolisanja drvenih železničkih pragova i obezbediće da se isporučuju samo pragovi koji ispunjavaju zahteve standarda.

Postupak kontrolisanja koji realizujemo obuhvata:

  • Kontrolisanje kvaliteta pragova u belom stanju (određivanje prosušenosti pragova pre prijema),
  • Kontrolisanje proizvodnje,
  • Kontrolisanje postupka i kvaliteta impregnisanja.

Postupak kontrolisanja i ocena usaglašenosti pragova sa zahtevima obavlja se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga, standardima: SRPS EN 13145:2013, DIN 68811 i ostalim relevantnim standardima i propisima.

Ukoliko su pragovi zadovoljili definisane zahteve:

formira se Izveštaj odnosno Sertifikat o kontrolisanju železničkih pragova
daje se ocena usaglašenosti pragova sa definisanim zahtevima.
Kontrolisanje železničkih pragova je važan i neophodan postupak kome se mora pristupiti sa velikom ozbiljnošću i uz potpunu odgovornost. Angažujući TMS CEE možete biti sigurni da ćete dobiti takvu uslugu, koja je dodatno pokrivena i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop