Industrija i energetika

Prenosiva oprema pod pritiskom TPED

Prenosiva oprema pod pritiskom TPED

Ivan Stojčić

Rudnička 14
+381 11 244 11 11
+381 65 888 79 06
ivan.stojcic@tms.rs

Od 1. jula 2010. direktiva o prenosivoj opremi pod pritiskom TPED – 2010/35/EU  primenjuje se u zemljama članicama EU za ocenjivanje usaglašenosti novih boca za tehničke i kriogene gasove. Od 1. jula 2005. područje primene ove direktive prošireno je na bačve, baterije boca i cisterne za gasove Klase 2 prema ADR/RID.

TMS Vam pruža podršku:

  • savetovanjem i obukama o primeni direktive o prenosivoj opremi pod pritiskom,
  • ocenom usklađenosti nove prenosive opreme pod pritiskom i ponovnom ocenom usaglašenosti,
  • postojeće (“stare“) prenosive opreme pod pritiskom ocenom sertifikacijom i nadzorom Vaših sistema upravljanja kvalitetom za modul 2 (periodični pregledi s osiguranjem kvaliteta).

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop