Rudnička 14, 11 118
11000 Beograd, Srbija

Email: office@tms.rs
Call us on: +381 11 244 11 11

Sistemi menadžmenta

ISO 45001 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001
Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Važnost upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu prepoznaje se, ne samo od strane zaposlenih već i od svih zainteresovanih strana – poslodavaca, kupaca, isporučilaca, osiguravajućih društava, akcionara i društva u celini.

ISO 45001 je odlično rešenje i odgovor na porast izazova pred kojima stoje organizacije u pogledu porasta broja povreda na radu, trajanja bolovanja, izgubljenih radnih dana, pooštravanja propisa iz ove oblasti, porasta medicinskih troškova i slično.

Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse. Ovaj dokument je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

Koristi od primene ISO 45001:

  • Ušteda novca – kroz smanjenje direktnih i indirektnih troškova nastalih kao posledica nesrećnih slučajeva, bolesti i drugih faktora;
  • Povećanje produktivnosti – kroz smanjenje zastoja izazvanih bolestima ili povredama radnika;
  • Smanjenje rizika – za ljudske resurse organizacije u svakom radnom okruženju;
  • Sticanje konkurentske prednosti – kroz demonstriranje interesnim stranama da je organizacija usklađena sa OH&S putem sertifikacije;
  • Poboljšanje transparentnosti – jasnije razumevanje sigurnosnih procesa u organizaciji.
  • Prijavnica TMS CEE

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop