Industrija i energetika

Oprema pod pritiskom PED

Oprema pod pritiskom PED

Ivan Stojčić

Rudnička 14
+381 11 244 11 11
+381 65 888 79 06
ivan.stojcic@tms.rs

Direktiva o opremi pod pritiskom „Pressure equipment directive (PED – 97/23/EC, od jula meseca 2016 2014/68/EU) usvojena je u Evropskoj Uniji 29. maja 1997. Primena ove direktive uključuje odgovornosti proizvođača, ovlašćenih stručnjaka za nadzor i državnih institucija.  Direktiva o opremi pod pritiskom je zadužena za uspostavljanje sistema slobodnog protoka robe u okviru EU za proizvode na koje se odnosi. Svaki proizvod, koji je usklađen sa zahtevima direktive, dobija slobodu kretanja u svim državama članicama EU.

Ukoliko proizvodite posude pod pritiskom, parne kotlove, cevovode, razmenjivače toplote, sigurnosnu i ostalu opremu pod pritiskom koju želite izvesti u EU, morate u potpunosti ispuniti zahteve ove direktive i odabrati prijavljeno telo.

TMS je Vaš partner kod tumačenja zaheva smernica i izbora postupka ocene usklađenosti najprimerenijeg Vašim potrebama. Mi ćemo Vas savetovati u koju kategoriju mora biti svrstan Vaš proizvod i koje module ocene usklađenosti pri tome možete odabrati. U tom smislu, kod nekih modula Direktive možete odabrati da vaše proizvode proverava prijavljeno telo ili Vi sami u okviru sistema upravljanja kvalitetom čiju primenu nadzire ovlašćeno telo.

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop