Bezbednost hrane

BRC

Globalni standard za bezbednost hrane (BRC)

BRC je globalni standard za bezbednost hrane, obuhvata osnovne principe standarda koje su uspostavile maloprodaje, i stalno se preispituje, kako bi odražavao istovremeno i zahteve maloprodaje i njihovih isporučilaca. On pruža snažan okvir koji pomaže proizvođačima da prave bezbednu hranu, upravljaju kvalitetom proizvoda i zadovolje potrebe i očekivanja kupaca.

Standard zahteva usvajanje i primenu HACCP principa, uspostavljanje dokumentovanog sistema upravljanja kvalitetom, kao i primenu standarda za kontrolu fabričkog okruženja, proizvoda, procedura i osoblja.

Odnos između korisnika standarda i njihovih isporučilaca prepoznat je od strane onih koji su učestvovali u razvoju smernica za pružanje dužne marljivosti pri zaštiti, kao i kroz značajan uticaj maloprodaje na formulaciju izgleda proizvoda, i standarde koje se odnose na fabričko okruženje. Odgovornost za bezbednost i zakonitost proizvoda podeljena je između isporučilaca i maloprodaje.

Cilj BRC standarda je da definiše kriterijume kvaliteta i bezbednosti u okviru proizvodne organizacije radi isporuke hrane maloprodajama, njihovim isporučiocima ili drugim korisnicima standarda. Forma i sadržina standarda su takvi da dozvoljavaju proveru prostorija kompanije i njenih operativnih procedura od treće strane, na osnovu zahteva standarda.

Principi BRC standarda su:

  • umanjenje mogućnosti dvostrukog ocenjivanja,
  • rad i saradnja sa akreditacionim telima radi obezbeđivanja da proces akreditacije rezultira efektivnom kontrolom i održavanjem standarda,
    ohrabrivanje “lokalnog” ocenjivanja,
  • obezbeđivanje otvorenosti, transparentnosti i usklađenosti sa trgovinskim zakonima,
  • promocija direktnog učešća vlasnika maloprodaja prilikom razvoja i održavanja sistema, učešćem u odboru za tehnički nadzor,
  • stalno preispitivanje i poboljšanje standarda i pomoćnih procesa.

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop