Rudnička 14, 11 118
11000 Beograd, Srbija

Email: office@tms.rs
Call us on: +381 11 244 11 11

Sertifikacija proizvoda

Organska proizvodnja

Organska proizvodnja

Organska poljoprivredna proizvodnja predstavlja proizvodnju zdravstveno bezbedne, kvalitetne hrane na ekološki održiv način. Cilj organske poljoprivrede je da unapredi zdravlje i produktivnost uzajamno zavisnih zajednica, života zemljišta, biljaka, životinja i ljudi. To znači: korišćenje prirodnih resursa na održiv način, razvoj organske poljoprivrede uz očuvanje eko sistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta, kao i smanjenje svih oblika zagađenja. Metode orgаnske proizvodnje podrаzumevаju primenu prirodnih postupаkа i supstаnci, а ogrаničаvаju ili potpuno eliminišu upotrebu sintetizovаnih sredstаvа.

U oblasti organske proizvodnje uloga tela koja vrše kontrolu i sertifikaciju je neminovna, a TMS CEE je prepoznao tu ulogu na pravi način. TMS CEE obavlja kontrolu i sertifikaciju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kako bi na pravi način promovisao organsku proizvodnju, njen značaj i pomogao da se obezbedi i održi poverenje proizvođača i potrošača u organske proizvode.

TMS CEE je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Sl. glasnik RS“ br. 30/10) i pripadajućim pravilnicima za vršenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji (http://www.minpolj.gov.rs/organska/). Broj koda TMS CEE je RS-ORG-002.

Takođe, TMS CEE je akreditovan za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065:2016. Podaci o akreditaciji TMS CEE: http://www.registar.ats.rs.

Za sve informacije o cenama usluga kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, zainteresovani se mogu pisanim putem obratiti na e-mail adresu: office@tms.rs.

Postanite partner TMS CEE!

  • Prijava za sertifikaciju organske proizvodnje
  • Setveni plan
  • Lista grla
  • Lista kooperanata za grupnu proizvodnju
  • Akreditacija i ovlašćenje
  • Registar sertifikata i potvrda
  • Zahtev za korišćenje sadnog materijala
  • Opšta pravila i uputstvo za korišćenje znaka

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop