Sertifikacija proizvoda

Sertifikacija čelika

Sertifikacija čelika

Poslove ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovom Uredbom, na zahtev proizvođača ili njegovog zastupnika, sprovodi imenovano telo.

TMS CEE sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti koji obuhvata: fabričku kontrolu proizvodnje, početno tipsko ispitivanje i stalni nadzor nad fabričkom kontrolom proizvodnje i kontrolno ispitivanje. Aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti se realizuju u saradnji sa Laboratorijom za materijale koja je sastavni deo Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Zavodom za ispitivanje i kontrolu koji je sastavni deo Instituta GOŠA u Smederevskoj Palanci.

Postupak sertifikacije odnosno ocenjivanja usaglašenosti koju sprovodi TMS CEE je opisan u dokumentu TMS PR 05, Opšta pravilia sertifikacije čeličnih proizvoda za armiranje betona.

TMS CEE doo poseduje domaću akreditaciju za sertifikaciju proizvoda u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 i akreditacioni broj 04-018.

  • Prijava za sertifikaciju čelika
  • Opšta pravila za sertifikaciju čelika
  • Registar sertifikovanih proizvoda
  • Sertifikat o akreditaciji
  • Imenovanje

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop