Sistemi menadžmenta

ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Današnjim organizacijama preko su potrebne ekološki savesne aktivnosti, kao i one aktivnosti kojima se mogu očuvati resursi. Cilj bi uvek trebao biti jačanje ekonomskih i ekoloških uslova današnjice za generacije budućnosti.

Sledeći uslovi mogu pomoći u ostvarenju tog cilja:

  • Aktivno delovanje u zaštiti životne sredine je korporativna obveza koja se ostvaruje realizacijom politike zaštite životne sredine kroz kontinualan proces poboljšanja,
  • Sistemska definicija zaštite životne sredine s ciljevima i zadacima i njihova specifična implementacija u programe zaštite životne sredine,
  • Jasna dokumentacija strukture, odgovornosti i procesa i odgovarajuće obrazovanje zaposlenih,
  • Sistematska, objektivna i pravovremena revizija sistema upravljanja i efikasnosti top menadžmenta,
  • Pomoću sistema upravljanja zaštitom životne sredine kao što je ISO 14001 možete strukturisati i efikasno organizovati navedene aktivnosti u Vašoj organizaciji,
  • Sertifikaciona provera Vašeg sistema omogućuje Vam izlaganje efikasnosti Vaših aktivnosti zaštite životne sredine široj javnosti, državnim institucijama, zaposlenima, klijentima i poslovnim partnerima, kao i mogućnost ostvarenja pozitivnog imidža i jasnog prikazivanja odgovornosti prema životnoj sredni.
  • Prijavnica TMS CEE

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop