Vesti

TMS je proširio portfolio usluga novom akreditacijom

TMS je proširio portfolio usluga novom akreditacijom

TMS je postigao još jednu vrstu akreditacije od ATS, i to za sertifikaciju osoba, u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17024: 2012 (ISO/IEC 17024:2012).

TMS je postigao još jednu vrstu akreditacije od ATS, i to za sertifikaciju osoba, u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17024: 2012 (ISO/IEC 17024:2012).

Obim važenja ove akreditacije je sertifikacija osoba u oblasti zavarivanja. Pogledati detaljnije na: http://www.registar.ats.rs/?q=tms&status=0&suspend…

Ovime je broj standarda prema kojima je akreditovan TMS povećan na 4.

Sertifikacija osoba pod akreditacijom, a u skladu sa međunarodno važećim standardom, ima izuzetnu važnost, jer akreditovani sertifikati omogućuju rad i u zemlji i u inostranstvu za osobe koje se sertifikuju kod TMS. Takođe, trend je i u EU i u svetu, da se sve više zahtevaju isključivo akreditovani sertifikati, te će TMS ubuduće raditi i na proširenju obima akreditacije na druge delatnosti.