Rudnička 14, 11 118
11000 Beograd, Srbija

Email: office@tms.rs
Call us on: +381 11 244 11 11

Dokumenta

Nepristrasnost

Nepristrasnost

TMS CEE d.o.o. Beograd vrši ocenjivanje usaglašenosti (kontrolu/sertifikaciju) kao „treća strana“ i potpuno je opredeljena i pridržava se svih principa nepristrasnosti izloženih u Izjavi menadžment TMS CEE.

  • Izjava o poštovanju nepristrasnosti

Documents

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop