Edukacija

TMS Akademija

TMS Akademija

TMS Akademija je osnovana u želji da se poboljša nivo stručnosti, pre svega u oblasti kvaliteta kroz organizovanje kurseva i drugih obrazovnih platformi u Srbiji i susednim zemljama.

Koristeći izuzetno akumulirano znanje TMS stručnjaka, a na osnovu potreba današnje ekonomije i kupaca, organizujemo obuku koja pruža međunarodno priznate i prihvaćene sertifikate, kao i znanje iz kojeg ćete steći konkurentsku prednost.

Naš fokus u obrazovanju su praktično znanje koje se odmah može primeniti
i na taj način ostvariti dodatna vrednost.

Više informacija o našim uslugama možete pronaći na linku.

Povezane usluge

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop