Dokumenta

Opšta pravila TMS CEE doo

Opšta pravila TMS CEE doo

Opšta pravila sertifikacije sistema menadžmenta služe kao informacija kompanijama koje žele da se prijave za sertifikaciju TMS CEE doo, a sadrže osnovna načela poslovanja u postupku sertifikacije.

Pravila su javno dostupna na sajtu www.tms.rs, a mogu se dobiti i u štampanom izdanju na zahtev.

Kompanije koje žele da budu klijent TMS CEE doo prihvatanjem ponude/ugovorom se obavezuju na prihvatanje ovih Pravila.

Sertifikovani klijenti su u obavezi da poštuju odredbe dokumenta Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka sertifikacije koje je javno dostupno na ovom sajtu.

TMS CEE doo će zainteresovanim stranama učiniti dostupnim informaciju o sertifikovanim klijentima. Zahtev se upućuje na mejl: office@tms.rs i obavezno mora da sadrži: naziv organizacije i broj sertifikata, kao i dokument (standard) po kome je organizacija sertifikovana. TMS CEE doo će pisanim putem odgovoriti na zahtev, ukoliko isti sadrži sve neophodne podatke.

  • Opšta pravila
  • Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka sertifikacije

Dokumenta

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop