Rudnička 14, 11 118
11000 Beograd, Srbija

Email: office@tms.rs
Call us on: +381 11 244 11 11

Dokumenta

Opšta pravila TMS CEE doo

Opšta pravila TMS CEE doo

Opšta pravila sertifikacije sistema menadžmenta služe kao informacija kompanijama koje žele da se prijave za sertifikaciju TMS CEE doo, a sadrže osnovna načela poslovanja u postupku sertifikacije.

Pravila su javno dostupna na sajtu ovom sajtu www.tms.rs, a mogu se dobiti i u štampanom izdanju na zahtev.

Kompanije koje žele da budu klijent TMS CEE doo prihvatanjem ponude/ugovorom se obavezuju na prihvatanje ovih Pravila.

Sertifikovani klijenti su u obavezi da poštuju odredbe dokumenta Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka sertifikacije koje je javno dostupno na ovom sajtu.

TMS CEE doo će zainteresovanim stranama učiniti dostupnim informaciju o sertifikovanim klijentima. Zahtev se upućuje na mejl: office@tms.rs i obavezno mora da sadrži: naziv organizacije i broj sertifikata, kao i dokument (standard) po kome je organizacija sertifikovana. TMS CEE doo će pisanim putem odgovoriti na zahtev, ukoliko isti sadrži sve neophodne podatke.

  • Opšta pravila
  • Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka sertifikacije

Dokumenta

Inovacija, inspiracija, mogućnosti? Kontaktirajte nas!

TMS CEE d.o.o Beograd
Rudnička 14, 11118 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 244 11 11
www.tms.rs
office@tms.rs

Pravni zastupnik:
Boško Gavović
Registracioni broj APR:
BD 153588/2009

MB: 20575824
PIB: 106312820
Unicredit Bank Srbija A.D.
SWIFT: BACXRSBG
Broj računa: 170-30011198000-68 RSD
Broj računa: 30011198320 EUR
IBAN: RS35170003001119832078

Shop